Zásuvný modul QGIS pro práci s katastrálními daty ve formátu VFK

QGIS VFK Plugin pracuje s daty českého katastru nemovitostí a to v takzvaném novém výměnném formátu katastru označovaném VFK či NVF (Výměnný formát ISKN). Plugin umožňuje vyhledávání, zobrazování a export informací vedených v katastru nemovitostí.

Důležité

V současnosti je dostupný plugin pouze pro verzi QGIS 2.x. Nová verze pro QGIS 3 je v přípravě, v případě zájmu se nezdráhejte oslovit autory.

Poznámka

První prototyp (verze 1.x) byl napsán v jazyce C++, ve verzi 2.x byl portován do jazyka Python. K datům v souborech přistupuje plugin pomocí knihovny GDAL. Tato dokumentace čerpá z wiki projektu, kde najdete další informace především historického charakteru.