Zásuvný modul Soil Erosion pro QGIS

Soil Erosion Plugin slouží pro výpočet a prezentaci erozního smyvu na orné půdě.

Vstupem jsou vektorové vrstvy Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), Registru půd (LPIS) a rastrová vrstva digitálního modelu terénu.

Výstupem je rastrová vrstva znázorňující lokální hodnotu smyvu a vektorová vrstva obsahující výsledné hodnoty průměrné dlouhodobé ztráty půdy pro definované erozně uzavřené celky.

Zásuvný modul je pod licencí GNU/GPL.

Případné chyby a nápady na vylepšení zásuvného modulu prosím pište na stránku.

Note

Vývoj pluginu původně započal v rámci bakalářské práce “Zásuvný modul QGIS pro výpočet erozního smyvu na orné půdě” (PDF).

Obsah: