Zásuvný modul QGIS pro stahování datových vrstev RÚIAN

Tento zásuvný modul QGIS umožňuje automaticky stahovat data Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) dostupných v rámci Veřejného dálkového přístupu. Grafické uživatelské rozhraní je navrženo tak, aby uživateli nabídlo jednoduchý výběr požadovaných dat. Plugin je implementován v programovacím jazyku Python s podporou knihoven GDAL, resp. projektu GDAL-VFR (https://github.com/ctu-geoforall-lab/gdal-vfr.git) a PyQt.

Plugin je dostupný pro verze QGIS 2 a 3.

Poznámka

Projekt navazuje na semestrální práce předmětu Free Software GIS vyučovaného na Fakultě stavební ČVUT v Praze z akademického roku 2014/1015 (https://github.com/ctu-yfsg/2015-c-qgis-vfr) a 2015/2016 (https://github.com/ctu-yfsg/2016-c-qgis-vfr).