Zásuvný modul QGIS pro pozemkové úpravy

Zásuvný modul slouží ke zpracování přípravné fáze komplexních pozemkových úprav.

Funkcionalitu zásuvného modulu lze rozdělit do tří částí:

  • načtení vrstvy parcel ze souboru VFK v režimu zápisu
  • editace vrstvy parcel pomocí standardních nástrojů programu QGIS, rozdělení parcel do kategorií
  • sada nástrojů pro kontrolu souladu SPI, SGI a analýzy nezbytné pro sestavení nárokových listů

Případné nápady, připomínky a chyby prosím napište na stránku zásuvného modulu.

Note

Vývoj pluginu původně započal v rámci diplomové práce “Zásuvný modul QGIS pro zpracování přípravné fáze komplexních pozemkových úprav” (PDF).

Autoři

  • Ondřej Svoboda

Labolatoř GeoForAll České vysoké učení technické v Praze

Supervisor: Martin Landa